Zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, tj. takich prac jak wytyczenie geodezyjne obiektu, zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów czy też wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby realizowanej inwestycji. Podjęcie takich prace jest w praktyce bardzo ważne, gdyż ich wykonywanie uznawane jest już za budowę – oznacza to że...