Dosyć istotna kwestia  z punktu widzenia prawa budowlanego została poruszona w ostatnich dniach na łamach strony internetowej Rzeczpospolitej, www.rp.pl, a mianowicie dotycząca tego jakie dane osobowe mogą być ujawnione na ogólnodostępnej tablicy budowy. No właśnie jakie? Należy przeanalizować tę kwestię z punktu widzenia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż oczywistym jest...