Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że właściciel działki musi wyjaśnić na czym polegają nieodwracalne skutki decyzji umożliwiającej sąsiadowi podjęcie budowy. Sąd orzekł tak w sprawie mężczyzny, który nie zgadzał się na wzniesienie obiektu budowlanego sąsiada w granicy swojej działki i wnosił o wstrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Orzeczenie jest prawomocne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w styczniu 2013 roku oddalił skargę mężczyzny...