Wyniki wyszukiwania tagu: Naczelny Sąd Administracyjny

Wybij okno w ścianie, ale pamiętaj o pozwoleniu!

Chcesz wybić okno w ścianie? Pamiętaj, że na to także potrzebujesz pozwolenia. Mężczyzna składający skargę kasacyjną w tej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wiedział o tym, i teraz nie tylko dopuścił się samowoli budowlanej, ale także będzie musiał  je zamurować, bo budynek stoi za blisko granicy z działką sąsiada. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II OSK 746/12.

Więcej liczba komentarzy: 1

Czy można przegrać sprawę pomimo tego że ma się rację?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego nie można uchylić ostatecznej decyzji, jeśli organ ją wydający w momencie orzekania nie znał nowych dowodów. W konsekwencji czego II instancja takich dowodów nie bada, a strona skarżąca pomimo faktu że ma racje, nie może uzyskać korzystnego dla siebie wyroku. Tak też było w niniejszej sprawie, która ostatecznie skończyła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt I...

O rozłożeniu na raty kary lub jej umorzeniu jeszcze słów kilka…

W jednym z ostatnich wpisów na naszym blogu informowaliśmy o wyroku NSA dotyczącym ewentualnego rozłożenia na raty lub umorzenia opłaty legalizacyjnej za samowole budowlaną. Tym razem rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o syg. akt II SA/Sz 1238/12, dotyczącego także tej kwestii, tj. umorzenia lub rozłożenia na raty należności.

Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, jeżeli osoba ukarana za nielegalną wycinkę drzewa domagała się...

Kontrola stanu technicznego? Nie zawsze możesz ją kwestionować!

W przypadku otrzymana nakazu egzekucyjnego, właściciel nie może już kwestionować decyzji o wykonaniu kontroli stanu technicznego swojej nieruchomości. Orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 34/12.

Sprawa dotyczyła kobiety, której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał w postępowaniu egzekucyjnym przeprowadzenie kontroli okresowych, a także dostarczenie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Nakaz ten został wydany na podstawie...