Nie mogą być uznane za niedozwolone te klauzule, które zostały indywidualnie uzgodnienie z klientem. To sedno sprawy z Zamościa.

Po zakończeniu inwestycji okazało się, że mieszkanie jest o 1,47 m/kw mniejsze, ale cena została zapłacona zgodnie z umową i do tego podpisano akt notarialny w którym zawarto oświadczenie, iż kupujący dopuszczają, że może występować różnica pomiędzy powierzchnią rzeczywistą a tą oferowaną w umowie.