Zgodnie z omawianym w ostatnich dniach przez Rzeczpospolitą wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, karę grzywny w celu przymuszenia rozbiórki budynku dostanie każdy współwłaściciel z osobna. Wyrok jest nieprawomocny – przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa legalności budowy nieruchomości trafiła już raz do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dwukrotnie rozpatrywał ją Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny jest następujący: w...