Wybij okno w ścianie, ale pamiętaj o pozwoleniu!

Chcesz wybić okno w ścianie? Pamiętaj, że na to także potrzebujesz pozwolenia. Mężczyzna składający skargę kasacyjną w tej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wiedział o tym, i teraz nie tylko dopuścił się samowoli budowlanej, ale także będzie musiał  je zamurować, bo budynek stoi za blisko granicy z działką sąsiada. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II OSK 746/12.

Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłosił się sąsiad właściciela nieruchomości w której wybite zostało ww. okno. Po dokonaniu oględzin Inspektor stwierdził, że samowolne wybicie okna jest przebudową budynku i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane potrzebne jest wydanie stosownego pozwolenia na budowę w formie decyzji. Konsekwencja braku takiego pozwolenia?  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał zamurowanie okna. Inspektor podkreślił także, że nie można wybić okna w ścianie budynku zlokalizowanej bezpośrednio na granicy działki, gdyż jeżeli budynki położone są od siebie w odległości mniejszej niż 4m, to na ścianie granicznej tych budynków nie może być ani okien ani drzwi. Wynika to z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Właściciel nieruchomości nie zgodził się z tą decyzją i złożył od niej odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którą uzasadniał tym, że przed wojną okno było dokładnie w tym miejscu, w którym teraz je wybił, więc otwór okienny istniał tu „od zawsze”, a on jedynie go „odsłonił”, na co w jego opinii nie potrzebna była decyzja pozwolenia na budowę.. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie przyznał mu racji, gdyż w jego opinii zgodnie z prawem budowlanym przez przebudowę należy rozumieć „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego”. Organ II instancji wyjaśniał przy tym, że wybicie okna spowodowało taką właśnie zmianę parametrów i że właściciel, nie mając pozwolenia, dopuścił się zgodnie z przepisami prawa budowlanego samowoli budowlanej. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego dodał przy tym że, nie ma znaczenia, czy okno było wcześniej zamurowane, czy nie, bo i tak jego umieszczenie narusza obowiązujące przepisy ustawy prawo budowlane.

W związku z powyższym, właściciel budynku zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ale ten oddalił jego skargę. Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że wybicie okna w ścianie budynku zmienia jego parametry, dlatego wymaga otrzymania decyzji pozwolenia na budowę.

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródło:

–         http://prawo.rp.pl/artykul/757962,1035149-NSA–na-wybicie-okna-w-scianie-trzeba-miec-pozwolenie-na-budowe.html

–          http://www.freedigitalphotos.net/

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. okno w ścianie

    niestety na niekorzyść właściciela okna, Inspektor nadzoru budowlanego miał racje zgodnie z OBOWIĄZUJACYM PRAWEM BUDOWLANYM na taką czynność należy uzyskać pozwolenie na budowę,nawet nie wystarczy zgłoszenie.
    W przedmiotowej sytuacji jednak właściciel okna mógł w drodze odwołania udowodnić że „niemiec”wybudował tam okno kiedy budował dom i sądzę że zmieniło by to ogląd na sprawe przez sąd,ponieważ jak wynika z orzeczeń sądu ,stan prawny jest brany z obecnego prawa budowlanego ,co nie koniecznie musiałoby znależć odbicie ze stanem faktycznym wybudowanego budynku w czasie jego budowy gdzie nie istniał przepis o odległości od granicy działki.
    A. H.

Zostaw odpowiedź