Rozpoczęcie robót budowlanych

Czy oby na pewno wiesz kiedy zgodnie z prawem budowlanym można rozpocząć roboty budowlane?

1 mln kary za postawienie płotu przed domem

1 mln kary za postawienie drewnianego płotu przed domem. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie nieugięty

Likwidacja pozwolenia na budowę ?

Czy możliwa jest likwidacja pozwolenia na budowę? M.in. takie zmiany zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Sprawdź co jeszcze.

Szantaż deweloperski zgodny z prawem? Precedensowy wyrok sądu!

Inwestorzy powinni być przygotowani na żądanie zapłaty za nieskarżenie pozwolenia na budowę – ta wynika z wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego w sprawie o sygn. akt I ACa 1449/12. Sąd uznał za legalną umowę, na mocy której jeden z deweloperów zapłacił szantażującemu go sąsiadowi budowy 135tys. zł jeśli ten zrezygnuje z zaskarżenia pozwolenia na budowę. Okazało się, że takie wykorzystanie procedury może być trudne...

Trybunał Konstytucyjny a wykup mieszkań spółdzielczych
Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczący zbadania przepisów spółdzielczych. Wnioskodawcy kwestionują w nim zasady finansowe przekształcania we własność praw lokatorskich i własnościowych. Zasady te zostały określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

1)       Pierwszy z przepisów (art. 12 ust. 1) ma następujące brzmienie:

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu...

Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej jednak możliwe?

Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz w obronie inwestorów? Wszystko na to wskazuje, gdyż to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o podjęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem możliwości rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane opłata legalizacyjna wnoszona jest w przypadku wystąpienia samowoli budowlanej (tj. np. przystąpienia do robót budowlanych bez...

Odpowiedzialność urzędnika a wydawanie pozwolenia na budowę.

W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Tak brzmi art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – warto...