Rozpoczęcie robót budowlanych

Czy oby na pewno wiesz kiedy zgodnie z prawem budowlanym można rozpocząć roboty budowlane?

1 mln kary za postawienie płotu przed domem

1 mln kary za postawienie drewnianego płotu przed domem. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie nieugięty

Likwidacja pozwolenia na budowę ?

Czy możliwa jest likwidacja pozwolenia na budowę? M.in. takie zmiany zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Sprawdź co jeszcze.

Inwestorze pamiętaj, musisz zapłacić podwykonawcy za wykonane pracę!

W sprawie o sygn. V CSK 124/13 Sąd Najwyższy orzekł, że inwestor musi zapłacić podwykonawcy za prace budowlane, jeżeli swoich zobowiązań wobec niego nie uregulował generalny wykonawca, a inwestor zgodził się na wykonanie prac przez tego podwykonawcę.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła zapłaty przez legnicką spółkę Winkelmann ponad 2,4 mln zł na rzecz podwykonawcy, który zajmował się budową hali, tj. firmą Atlas Ward Polska...

O rurze kanalizacyjnej słów kilka.

Senatorowie chcą rozwiązać kwestię problemu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej domów jednorodzinnych. W związku z tym Senat zaproponował zmiany do Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z proponowanymi zmianami przyłącze będzie kończyło się nie na granicy działki lub studzience, lecz tam, gdzie zaczyna się sieć.

W opinii parlamentarzystów problemów z przyłączaniem się...

Naczelny Sąd Administracyjny a podatek od odsetek od przymusowego wykupu gruntu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odsetki za opóźniony wykup gruntu nie są dla osoby sprzedające grunt odrębnym przychodem. W konsekwencji, prowadzi to do sytuacji, że odsetki także są wolne od podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał sprawę mężczyzny, który w 1960 r. stał się właścicielem gospodarstwa rolnego znajdującego się w Warszawie. Gdy zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość rolnika przeznaczono na...

Czy stary lokal można sprzedać bez podatku ?

Tak, potwierdziła to Katowicka Izba Skarbowa, która stwierdziła że osoba, która sprzeda mieszkanie pięć lat po nabyciu spółdzielczego prawa własnościowego nie musi się z tego tytułu rozliczać z fiskusem.

Katowicka Izba Skarbowa wskazała, że do nabycia mieszkania dochodzi już w momencie ustanowienia spółdzielczego prawa własnościowego (ta kwestia ma oczywiście fundamentalne znaczenie dla rozliczenia podatkowego). W związku z tym nie ma obowiązku płacenia...