Rozpoczęcie robót budowlanych

Czy oby na pewno wiesz kiedy zgodnie z prawem budowlanym można rozpocząć roboty budowlane?

1 mln kary za postawienie płotu przed domem

1 mln kary za postawienie drewnianego płotu przed domem. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie nieugięty

Likwidacja pozwolenia na budowę ?

Czy możliwa jest likwidacja pozwolenia na budowę? M.in. takie zmiany zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Sprawdź co jeszcze.

Remont a konserwacja

Przybliżę dziś naszym czytelnikom rozróżnienie dwóch bardzo istotnych, a jednocześnie często mylonych pojęć budowlanych, tj. remontu a konserwacji.

1) Remont:

Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych...

Czy płot jest budową?

Jeśli jest to wysoki i betonowy płot to tak. Tym bardziej jeśli jest wysoki na ponad 2m. Tezę tę potwierdził Sąd, stwierdzając jednocześnie, że taki płot jest samodzielnym obiektem budowlanym, a nie jak chciałby inwestor (w przedmiotowej sprawie) jedynie urządzeniem budowlanym. W związku z tym, obiekt taki wymaga zgłoszenia.

Stan faktyczny sprawy był następujący: Spółka zgłosiła zamiar...

Nazwisko kierownika budowy…

…musi figurować na tablicy informacyjnej budowy wraz z danymi osobowymi inwestora, wykonawców robót, kierownika, wykonawców, inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwestię tę poruszył ostatnio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zdaniem Inspektora obowiązek taki wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy...

Podlewasz rośliny na działce? Możliwa wysoka kara.

Czy opłata legalizacyjna za budowę małej, płytkiej studzienki, służącej do podlewania kwiatów może być przyrównywana do opłaty legalizacyjnej jak za dom? Okazuje się, że tak

125.000,00zł opłaty legalizacyjnej za wykopanie płytkiej studni, służącej do podlewania roślin – tak orzekł Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Stanowisko to podtrzymał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Stwierdził jednocześnie, że potrzebne jest na to pozwolenie na budowę. Innego zdania...