Rozpoczęcie robót budowlanych

Czy oby na pewno wiesz kiedy zgodnie z prawem budowlanym można rozpocząć roboty budowlane?

1 mln kary za postawienie płotu przed domem

1 mln kary za postawienie drewnianego płotu przed domem. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie nieugięty

Likwidacja pozwolenia na budowę ?

Czy możliwa jest likwidacja pozwolenia na budowę? M.in. takie zmiany zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Sprawdź co jeszcze.

Samodzielność lokalu a legalność budynku

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt I OSK 908/13, podkreślił że aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu, budynek w którym się on znajduje musi być postawiony zgodnie z prawem – potwierdza to pozwolenie na użytkowanie.

W przedmiotowej sprawie Sąd oddalił skargę kasacyjną.

Stan faktyczny był następujący: deweloper wystąpił o wydanie zaświadczeń o samodzielności...

Działania spółdzielni a zgoda właścicieli mieszkań

Kilka dni temu w sprawie o sygn. III CZP 122/13 Sąd Najwyższy podjął uchwałę ważną dla tysięcy spółdzielni mieszkaniowych i milionów właścicieli mieszkań. Zgodnie z tą uchwałą spółdzielnia mieszkaniowa nie musi uzyskać zgody wszystkich właścicieli lokali, by móc gospodarować budynkiem w ramach zarządu powierzonego. Oczywiście chodzi tu o samodzielne podejmowanie czynności przekraczających zwykłych zarząd. Do takich czynności zaliczyć można takie czynności...

Niesolidnie wykonana praca? Kto ponosi odpowiedzialność!

Wykonawca … mając podpisaną umowę o roboty budowlane, można dochodzić właśnie od wykonawcy praw z rękojmi. O wszystkich zauważonych usterkach trzeba jednak wykonawcę zawiadomić, i to w terminie miesiąca.

Odbiór końcowy budynku to dzień w którym zaczynają biec terminy: rękojmi za wady, a także przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jest to bardzo ważne terminy...

Sprzedaż domu z lokatorami? Co może TBS?

Jeden z sądów okręgowych wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym czy towarzystwo budownictwo społecznego może sprzedaż cały swój budynek, tj. czy ma takie prawo.

Sprawa dotyczyła unieważnienia umowy sprzedaży budynku mieszkalnego, który był własnością gminy. Gmina zaproponowała najemcom mieszkań w tym budynku ich wykup, i to z wysoką, 70% bonifikatą. Lokatorzy nie byli jednak zainteresowani ofertą, dlatego...