Wstrzymanie budowy sąsiada tylko w uzasadnionych przypadkach

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że właściciel działki musi wyjaśnić na czym polegają nieodwracalne skutki decyzji umożliwiającej sąsiadowi podjęcie budowy. Sąd orzekł tak w sprawie mężczyzny, który nie zgadzał się na wzniesienie obiektu budowlanego sąsiada w granicy swojej działki i wnosił o wstrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Orzeczenie jest prawomocne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w styczniu 2013 roku oddalił skargę mężczyzny na decyzję Wojewody łódzkiego, dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia sąsiadowi na postawienie budynku gospodarczo-garażowego (sygn. akt II SA/Łd 675/12). Od niniejszego wyroku została złożona przez mężczyznę skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wojewody. W skardze właściciel wyjaśnił, że wykonanie decyzji doprowadzi do trudnych, a wręcz niemożliwych, do usunięcia skutków. Skarżący powoływał się przy tym na treść art. 151kc, twierdząc, iż przy wznoszeniu budynku przekroczona zostanie granica nieruchomości sąsiada w taki sposób, że część budynku stanie na jego posesji, przez co grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 15 maja 2013 roku odmówił wstrzymania wykonania decyzji wojewody zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę (sygn. akt II OSK 1049/13). Zdaniem Sądu nie wystarczy tylko powtórzyć samą treści przepisu, gdyż wniosek o wstrzymanie decyzji musi przede wszystkim zawierać wnikliwe uzasadnienie, przekonywujące sąd o zasadności zastosowania tej regulacji. Sąd wyjaśnił, że możliwe jest wydanie takiego postanowienia o wstrzymaniu wykonania czynności administracji, w sytuacji gdy zajdzie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W tym miejscu, Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił jednak , że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania, że takie okoliczności mają miejsce, a ich odwrócenie jest trudniejsze niż zwykle w tego rodzaju przypadkach. Wskazano również, iż twierdzenia skarżącego nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Zgodnie z dokumentacją przedłożoną w sprawie inwestycja ma zostać zlokalizowana w granicy działki, nie zaś przekroczyć jej obrzeże.

Sąd wyjaśnił także, że w każdym wypadku po wybudowaniu nowego obiektu budowlanego przywrócenie stanu pierwotnego, wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów, podkreślając iż w przypadku uwzględniania skargi kasacyjnej w sprawie, nakłady te poniesie inwestor, a nie skarżący.

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródło: http://prawo.rp.pl/artykul/757962,1014598-Wstrzymanie-wykonania-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe.html

Liczba komentarzy: 3

 1. Mirek

  Witam bardzo proszę o pomoc dostałem w spadku od rodziców działkę do postawienia domu bo niestac nas z żona na kupno mieszkania w stolicy kupiliśmy projekt zrobiliśmy wszystkie sprawy jakie były wymagane jednak ze działka jest wąska to dom bedzie stał na granicy przy pozwoleniu na budowe sąsiadka napisała odwołanie narazie do starostwa ze niezgadza sie na budowe bo moze za pare lat bedzie sie budowała i niechce patrzeć na ścianę i bedzie sie odwoływala jak dostanę pozwolenie na budowe do starosty błagam pomóżcie mi co mam zrobic zebym miał gdzie z żona zamieszkać sąsiedzi robią na złość żeby ktoś nie miał lepiej co mam robić zebym mógł pobudować sie i żeby ona nie odwołała sie do wojewody były juz próby porozumienia ale ta młoda osoba jest zawzięta i wredna pomóżcie moj email miron1986@op.pl

  • maria n

   Dom nie może stać w granicy. Musi być odsunięty w zależności o warunków o 3 lub 4 m od granicy działki, chyba, że plan miejscowy dopuszcza coś takiego.

   • Anonim

    Przy działce poniżej 16 metrów ściana bez okien moze byc odsuńieta o 1.5m a na budowe w granicy trzeba miec jednak zgodę sąsiada . Na odległość 1.5 metra juz nie.

Zostaw odpowiedźOdpowiedz na „Mirek