Tablica budowy a ochrona danych osobowych

Dosyć istotna kwestia  z punktu widzenia prawa budowlanego została poruszona w ostatnich dniach na łamach strony internetowej Rzeczpospolitej, www.rp.pl, a mianowicie dotycząca tego jakie dane osobowe mogą być ujawnione na ogólnodostępnej tablicy budowy. No właśnie jakie? Należy przeanalizować tę kwestię z punktu widzenia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż oczywistym jest że w miejscach publicznych umieszczane są informacje o konkretnych osobach, m.in. ich imię, nazwisko, a czasem także dane kontaktowe do nich. I oczywiście mogą być umieszczane i nie stanowi to w żadnym zakresie naruszenia reguł chroniących takie dane. Sytuacji takich jest wiele.

Zatem, czy umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy danych osobowych takich podmiotów jak: inwestor i kierownik budowy, wykonawców robót budowlanych, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów nie stanowi naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych? Z takimi danymi, ze względu na charakter tablicy informacyjnej, (oczywiście przynajmniej hipotetycznie) może zapoznać się nieograniczona liczba osób, ale taki właśnie jest cel jej umieszczania na placu budowy w widocznym dla wszystkich miejscu. Zamieszczenie informacji w zakresie imienia, nazwiska, a czasem także adresu i numeru kontaktowego nie stanowi naruszenia zasad ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, podanie takich informacji jest obowiązkowe w toku procesu budowlanego. Wynika to z odrębnych od ww. ustawy.

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródło:http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1011147-Ochrona-danych-osobowych-a-tablica-informacyjna-na-placu-budowy.html

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź