Pamiętaj, generalny wykonawca nie może uzależniać wypłaty Twojego wynagrodzenia od zapłaty od inwestora

Pamiętaj, nieważne są postanowienia umowne uzależniające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przez generalnego wykonawcę od uprzedniego uzyskania wynagrodzenia od inwestora. Jeżeli masz taki zapis w umowie, a generalnemu wykonawcy nie płacą, nie martw się to nie jest także Twój koniec. W praktyce nierzadko niestety spotyka się postanowienia, przy pomocy których generalni wykonawcy starają się wyeliminować ryzyko wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom przed otrzymaniem za wykonane przez nich prace wynagrodzenia od inwestora.

Pamiętaj, to jest bezprawne i nieważne z mocy prawa. W podobnej sprawie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17.07.2007 r., sygn. akt I Aca 817/06 i uznał takie klauzule kontraktowe za bezwzględnie nieważne (art. 58 § 3 k.c.) wskazując zarazem, iż w takich przypadkach wynagrodzenie podwykonawcy staje się wymagalne według reguł ogólnych (art. 647 k.c., art. 654 k.c., art. 455 k.c.). W ocenie Sądu takie postanowienia umowne są sprzeczne z istotą (naturą) odpłatnej umowy wzajemnej. Termin może być bowiem określony jedynie poprzez wskazanie zdarzenia w przyszłości, które jest w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań pewne (wyrok SN z dnia 30.08.1990 r., sygn. akt IV CR 236/90, OSNC 1991, z. 10-12, poz. 125).

Pamiętaj o powyższym i nawet jak masz tak niekorzystny zapis umowny zgłoś swoje roszczenie do generalnego wykonawcy niezwłocznie.

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź