Niesolidnie wykonana praca? Kto ponosi odpowiedzialność!

Wykonawca … mając podpisaną umowę o roboty budowlane, można dochodzić właśnie od wykonawcy praw z rękojmi. O wszystkich zauważonych usterkach trzeba jednak wykonawcę zawiadomić, i to w terminie miesiąca.

Odbiór końcowy budynku to dzień w którym zaczynają biec terminy: rękojmi za wady, a także przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jest to bardzo ważne terminy przede wszystkim dla inwestora. W praktyce częste są przypadki, gdy w  chwili odbioru budynku nie ma praktycznie żadnych wad lub też są one niewielkie. Takie wady powinny być wpisane do protokołu odbioru wraz ze wskazaniem terminu, w ciągu którego właśnie wykonawca będzie musiał je usunąć.

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródła:

http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1097018-Umowa-o-roboty-budowlane–za-niesolidna-budowe-nie-trzeba-placic.html

http://www.freedigitalphotos.net/

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź