Czy płot jest budową?

Jeśli jest to wysoki i betonowy płot to tak. Tym bardziej jeśli jest wysoki na ponad 2m. Tezę tę potwierdził Sąd, stwierdzając jednocześnie, że taki płot jest samodzielnym obiektem budowlanym, a nie jak chciałby inwestor (w przedmiotowej sprawie) jedynie urządzeniem budowlanym. W związku z tym, obiekt taki wymaga zgłoszenia.

Stan faktyczny sprawy był następujący: Spółka zgłosiła zamiar wykonania na swojej nieruchomości ogrodzenia długości 300 m z płyt betonowych o wysokości 2 m. Starosta nie zgodził się na tę inwestycję, wskazując iż zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym zlokalizowana jest działka, stanowi obszar rolny bez prawa zabudowy. W jego opinii, zgodnie z 
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ogrodzenie służące wydzielaniu nieruchomości z otoczenia będzie stanowić samodzielny obiekt budowlany.

Spółka odwołała się do organu wyższej instancji, podważając stanowisko starostwa. Argumentowała, że jest właścicielem dwóch sąsiadujących ze sobą działek, które stanowią całość gospodarczą, a planowana inwestycja związana jest z drugą działką, na której aktualnie istnieje ogrodzenie. W ocenie spółki planowanej inwestycji nie należy traktować jako obiektu budowlanego w rozumieniu ww. przepisu, a jako urządzenie budowlane towarzyszące zabudowie sąsiedniej działki. Wojewoda utrzymał w mocy rozstrzygnięcie starosty.

W związku z powyższym, spółka skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który rozpatrzył ją pod sygn. akt II SA/Op 417/13. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego planowane roboty są niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a ten wprowadza dla tego terenu zakaz zabudowy. Zaliczenie ogrodzenia do urządzeń budowlanych, jak to uczyniła spółka, nie wyklucza jednak, że ogrodzenie jest również obiektem budowlanym, co wynika z przepisów prawa budowlanego (w tym art. 29 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 3 pkt 6)

Należy ponadto stwierdzić, iż o ogrodzeniu jako urządzeniu budowlanym można mówić wtedy, kiedy jego budowa jest objęta pozwoleniem na budowę, np. domu jednorodzinnego. W odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego ogrodzenia mogą stanowić urządzenia budowlane związane z innymi obiektami albo występować jako wyodrębnione obiekty budowlane. Jednakże jeżeli konkretna sprawa dotyczy wyłącznie ogrodzenia, należy traktować je wyłącznie jako obiekt budowlany wymagający zgłoszenia. Ponadto, Sąd zauważył, że działka jest niezabudowana, a poza planowanym ogrodzeniem nie jest prowadzona na niej żadna inna inwestycja. Konkludując sąd podniósł, iż wykonanie ogrodzenia nie stanowi, wbrew opinii spółki, kontynuacji zakończonej inwestycji na działce sąsiedniej, a starosta słusznie zakwalifikował je jako budowlę.

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

 

Źródło:

http://prawo.rp.pl/artykul/1077027.html

http://www.freedigitalphotos.net/

Liczba komentarzy: 2

  1. kosztowniak

    Dziękuję za wnikliwą odpowiedź, chciałbym się tylko dowiedzieć czy na przykład samo postawienie fundamentów, które będzie wymagało tak jak tu jest napisane: http://www.castorama.pl/inspiracje-porady-design/fundament-pod-ogrodzenie-zasady-wykonania.html zbrojeń i wykopów jest już rozpoczęciem budowy, czy będzie nim dopiero osadzenie płotu (niezależnie od wysokości)?

  2. Angeela

    Spodziewałem się bardziej wnlwiikego podejścia do tematu. Natomiast to co tutaj spotkałem tak naprawdę nic nie wnosi do rzeczy. Dobrze aby autor następnym razem podszedł bardziej profesjonalnie do tematu.

Zostaw odpowiedź