Proces budowlany

Projekt budowlany a prawo autorskie

Wiedziałeś o tym, że na placu budowy też może dojść do naruszenia praw autorskich? Jeśli nie to uczulamy Cię, że w tej kwestii trzeba zwracać uwagę na regulacje umowne odnoszące się do majątkowych praw autorskich projektantów.

Status prawny projektów budowlanych i architektoniczno-budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach, tj.

(1)     ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach...

Inwestorze pamiętaj – to Ty odpowiadasz za organizację i bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego

Zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, tj. takich prac jak wytyczenie geodezyjne obiektu, zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów czy też wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby realizowanej inwestycji. Podjęcie takich prace jest w praktyce bardzo ważne, gdyż ich wykonywanie uznawane jest już za budowę – oznacza to że...