Pozwolenie na budowę

Wpisy dotyczące kwestii pozwolenia na budowę

Odpowiedzialność urzędnika a wydawanie pozwolenia na budowę.

W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Tak brzmi art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – warto...

Opłata legalizacyjna a urząd skarbowy

Opłatę legalizacyjną za bezprawną budowlę ustali urząd skarbowy. Wyniesie połowę wartości danego obiektu budowlanego. Jakie to może mieć znaczenie dla inwestora? przede wszystkim takie, że często inwestor zapłaci surowszą karę.

Chodzi oczywiście o nowelizację Prawa Budowlanego. Projekt, oprócz uproszczeń w formalnościach budowlanych, zawiera także istotne zmiany w legalizacji samowoli budowlanej, tj. wysokości opłaty legalizacyjnej.

Jakie mają to być zmiany? Bardzo znaczące, gdyż...

Wybij okno w ścianie, ale pamiętaj o pozwoleniu!

Chcesz wybić okno w ścianie? Pamiętaj, że na to także potrzebujesz pozwolenia. Mężczyzna składający skargę kasacyjną w tej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wiedział o tym, i teraz nie tylko dopuścił się samowoli budowlanej, ale także będzie musiał  je zamurować, bo budynek stoi za blisko granicy z działką sąsiada. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II OSK 746/12.

Więcej liczba komentarzy: 1

Budynek a fundamenty – domek letniskowy na betonowych bloczkach

Naczelny Sąd Administracyjny  w sprawie o sygn. akt II OSK 315/12 (wyrok prawomocny) rozpatrzył spór sąsiedzki dotyczący legalności rozbudowy niewielkiego budynku rekreacyjnego (rozbudowa o domek letniskowy), który został wybudowany blisko granicy działki sąsiada.

Niniejsza inwestycja została oprotestowana przez właścicielkę jednej z działek sąsiedzkich, gdyż w jej opinii, powiększany budynek w sposób niebezpiecznie zbliżyłby się do granicy działek, co groziłoby zasłonięciem okien. Ponadto,...