Orzeczenia

Wpisy dotyczące orzeczeń organów administracji publicznej, WSA i NSA

Wspólnota mieszkaniowa rozwiązuje spory

Wspólnota mieszkaniowa może ograniczyć korzystanie z nieruchomości wspólnej, jeśli celem jest wyeliminowanie konfliktów pomiędzy jej członkami. Czyli wszystko dla dobra członków. Tak stwierdził, Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie o sygn. akt I C 516/13.

Stan faktyczny sprawy był następujący: wspólnota podjęła uchwałę o montażu uchylnego słupka w bramie wjazdowej znajdującego się w odległości ok. 1 m od otwartych drzwi, w taki sposób,...

Gazociąg na działce a odszkodowanie

Sprawa dotyczyła wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu. Sąd Okręgowy w Olsztynie stwierdził, że wynagrodzenie musi być indywidualizowane stosownie do doniosłych dla jego określenia okoliczności konkretnego przypadku.

Stan faktyczny był następujący: spółka wniosła o ustanowienie na jej rzecz służebności przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 32.000,00 zł. Na nieruchomości należącej...

Samodzielność lokalu a legalność budynku

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt I OSK 908/13, podkreślił że aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu, budynek w którym się on znajduje musi być postawiony zgodnie z prawem – potwierdza to pozwolenie na użytkowanie.

W przedmiotowej sprawie Sąd oddalił skargę kasacyjną.

Stan faktyczny był następujący: deweloper wystąpił o wydanie zaświadczeń o samodzielności...

Warunki zabudowy a starania się o ich uzyskanie

Naczelny Sąd Adminitracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 2711/13 orzekł o przewlekłości postępowania przez Prezydenta Radomia pomimo wydawania przez niego decyzje w terminie.

W 2008r. Inwestor rozpoczął starania o decyzję o warunkach zabudowy. Starania jego były bezskuteczne,, aż do 2013r. Celem inwestora było postawienie domu jednorodzinnego na działce na obrzeżach Radomia. Dla działki...