Inne

Nie przyporządkowane do żadnej innej kategorii.

Wspólnota mieszkaniowa, garaż i brak przepisów

Brak przepisów dotyczących uwzględnienia udziału w głosowaniu nad uchwałami właścicieli miejsc postojowych w garażu.

Obecnie tysiące wspólnot mieszkaniowych funkcjonują w nowych budynkach, w których znajdują się garaże wielostanowiskowe. Problem w tym, że Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nie rozstrzyga, jak należy w takim przypadku liczyć głosy właścicieli tych garaży. Konkretnie chodzi o to,...

Odzyskana działka a rekompensata – skarga do TK

Trybunał Konstytucyjnego rozpoznawać będzie skargę konstytucyjną właściciela nieruchomości, którego zdaniem Konstytucję narusza art. 160 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 5 nowelizacji kodeksu cywilnego z 17 czerwca 2004 r. W związku z powyższym, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy właściciel nieruchomości zabranej pod drogę na podstawie starej decyzji może się domagać odszkodowania za utracone korzyści.

Więcej Brak komentarzy

Działania spółdzielni a zgoda właścicieli mieszkań

Kilka dni temu w sprawie o sygn. III CZP 122/13 Sąd Najwyższy podjął uchwałę ważną dla tysięcy spółdzielni mieszkaniowych i milionów właścicieli mieszkań. Zgodnie z tą uchwałą spółdzielnia mieszkaniowa nie musi uzyskać zgody wszystkich właścicieli lokali, by móc gospodarować budynkiem w ramach zarządu powierzonego. Oczywiście chodzi tu o samodzielne podejmowanie czynności przekraczających zwykłych zarząd. Do takich czynności zaliczyć można takie czynności...

Niesolidnie wykonana praca? Kto ponosi odpowiedzialność!

Wykonawca … mając podpisaną umowę o roboty budowlane, można dochodzić właśnie od wykonawcy praw z rękojmi. O wszystkich zauważonych usterkach trzeba jednak wykonawcę zawiadomić, i to w terminie miesiąca.

Odbiór końcowy budynku to dzień w którym zaczynają biec terminy: rękojmi za wady, a także przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jest to bardzo ważne terminy...