Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego skazany odbywający karę pozbawienia wolności może ubiegać się o przerwę w jej wykonywaniu, gdy zachodzą określone podstawy. Wskazać należy, że istnieje instytucja „przerwy obligatoryjnej” i „przerwy fakultatywnej”.

 W przypadku, gdy skazany jest chory psychicznie, lub występuje inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie tej kary sąd udziela przerwy do czasu ustania przeszkody.

 Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. We wniosku skierowanym do sądu skazany powinien wskazać rodzaj choroby, przedłożyć stosowną dokumentację medyczną i wykazać wpływ choroby na dalsze przebywanie w zakładzie karnym.

 Sąd penitencjarny może udzielić przerwy jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste dotyczące skazanego.

Wskazać należy, że nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

 Wniosek o udzielenie przerwy składa skazany do sądu penitencjarnego – sądu okręgowego właściwego ze wg na położenie zakładu karnego, w którym odbywana jest kara. Udzielając przerwy sąd penitencjarny może zobowiązać skazanego do:

  • „utrzymywania w okresie przerwy kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym       w miejscu pobytu,
  • „ niezmieniania bez jego zgody miejsca pobytu,
  • „ podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
  • „ meldowania się we wskazanej jednostce policji.

ikona wpisu – źródło: http://www.freedigitalphotos.net

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 2

  1. anika1342

    Słyszałam, że sąd penitencjalny może kilkukrotnie udzielać przerwy w odbywaniu kary. Czy prawdą jest, ze jeśli przerwa wynosi łącznie 1 rok skazany może się ubiegać o warunkowe zawieszenie kary?

  2. Anonim

    witam mam taki problem od miesiac a moj maz przebywa w zakladzie karnym mamy dwojke dzieci 2 i 4 lata starsza corka chodzi do przedzkola mlodsza nie mam tez starszych rodzicow tata 80 lat mama 65 oboje choruja i trzeba sie nimi zajmowac do tej pory robilismy to z mezem taraz zwalilo sie to wszytko na mnie jest tak ciezko zanim meza osadzili pracowal dorywczo i nas utrzymywal ja juz nie wyrabiam nerwowo chciala bym sie ubiegac o przerwe w karze i co potrzebuje pomozcie mi prosze bardzo dzieci tesknia za ojce i potrzebujemy jego pomocy odp mi

Zostaw odpowiedź