Przedawnienie karalności

Karalność przestępstwa zależy  od rodzaju przestępstwa jakie sprawca popełnił. Przestępstwo jest zbrodnią (czyn zagrożony kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata albo karą surowszą) albo występkiem. Im czyn popełniony przez sprawcę jest dotkliwszy, tym skazanie zatarcia następuje w późniejszym terminie. Kodeks karny szczegółowo wskazuje poszczególne terminy i tak :

 Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.
Termin ten liczony jest od daty popełnienia czynu. Konsekwencje procesowe zaistnienia negatywnej przesłanki w postaci przedawnienia karalności są bardzo istotne, bowiem nie wszczyna się postępowania karnego, a wszczęte umarza.

 Wskazać należy, że art. 102 k.k. wskazuje na sytuacje, w których termin przedawnienia karalności czynu może ulec wydłużeniu. Przy obliczaniu terminu przedawnienia należy uwzględnić jego wydłużenie z uwagi na wszczęte i prowadzone postępowanie przeciwko danej osobie. Oznacza to, że termin przedawnienia karalności może być dłuższy niż wskazane w art. 101 Kodeksu karnego okresy, jeśli danej osobie zostały postawione w związku z dokonanym przez nią przestępstwem konkretne zarzuty. W takim wypadku okres przedawnienia ulega wydłużeniu o 5-10 lat, w zależności od rodzaju przestępstwa.

ikona wpisu : http://www.freedigitalphotos.net/

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź