Wyniki wyszukiwania tagu: wypadek drogowy

Ucieczka z miejsca zdarzenia sprawcy wypadku – jaka kara?

Biorąc pod uwagę częstotliwość kolizji drogowych, należy zwrócić uwagę jak ważna jest dla późniejszej oceny sprawy, postawa sprawcy wypadku drogowego po zdarzeniu. A mianowicie czy sprawca zdarzenia zbiegł z jego miejsca, pozostawiając ewentualnych poszkodowanych bez pomocy czy jednak starał sią udzielić pomocy.

Ucieczka z miejsca zdarzenia ma miejsce wówczas, gdy "sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia...

Wypadek drogowy? Nie daj się skazać za skutek

W jednym z najnowszych orzeczeń (II KK 206/12)  Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli kierowca przekroczył dozwolona prędkość, odpowiedzialności za wypadek może uniknąć tylko po ustaleniu, że przy prawidłowej jeździe też by do tego doszło.

Co to praktycznie oznacza dla nas jako kierowców i potencjalnych oskarżonych ?

Najważniejsze -  inicjatywę dowodową. Rzetelnie zgromadzony materiał dowodowy, a w szczególności rekonstrukcja zdarzenia przez biegłego...