By skazać Cię za posiadane narkotyków potrzebne są prawidłowo zgromadzone dowody. Po pierwsze protokół zatrzymania narkotyków, a po drugie opinia fizyko-chemiczna.

Co zawiera ta opinia ?

- wskazanie rodzaju zatrzymanego narkotyku

-ilość- waga netto narkotyku

-stwierdzenie czy w ogóle zatrzymana substancja jest narkotykiem

-oraz ilość porcji, które można uzyskać z zatrzymanego narkotyku do obrotu

Sporządzona...