Do kategorii przestępstw drogowych naruszających bezpieczeństwo  ruchu drogowym jak i bezpieczeństwo powszechne jest sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym albo sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy.

Co odróżnia je od wypadku drogowego ?

Przede wszystkim skala zdarzenia. Katastrofa zakłóca w sposób groźny i nagły ruch lądowy, a jej skutki są dotkliwe i rozległe, czyli no: dotknęła większą liczne pokrzywdzonych bądź dotyczy mienia większej...