Piłeś nie jedź! – jazda pod wpływem – wykroczenie czy przestępstwo?

Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi, stanowi wykroczenie

WYPADEK DROGOWY? NIE DAJ SIĘ SKAZAĆ ZA SKUTEK

„jeślibym jechał z dozwoloną prędkością i zachował wszelkie reguły ostrożności to i tak do wypadku by doszło”

Udzielanie narkotyków-kiedy przygotowanie … a kiedy dokonanie?

Sąd Najwyższy, rozważając dylemat, czy zachowanie sprawcy, polegające na nabyciu znacznej ilości amfetaminy

Piłeś nie jedź! – jazda pod wpływem – wykroczenie czy przestępstwo?

Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi,   stanowi wykroczenie, za które sprawca może zostać skazany na karę aresztu albo grzywny.

Z kolei prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Przez pojęcie stanu nietrzeźwości rozumieć będziemy zdefiniowany w art. 115 § 16 k.k. przypadek, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza...

Udzielanie innej osobie narkotyków – kiedy przygotowanie, usiłowanie a kiedy dokonanie?

Próba rozgraniczenia tych instytucji ma istotne znaczenie ze względu na odpowiedzialność przewidzianą w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Z dokonaniem czynu, polegającego na udzielaniu narkotyków, łączy się moment bezpośredniego kontaktu z konkretnym klientem.

Z kolei o realizacji etapu usiłowania, w którym sprawca zmierza bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego, można mówić wtedy, gdy dojdzie do wystąpienia z ofertą sprzedaży lub ewentualnie podjęcia rokowań co...

Wypadek drogowy? Nie daj się skazać za skutek

W jednym z najnowszych orzeczeń (II KK 206/12)  Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli kierowca przekroczył dozwolona prędkość, odpowiedzialności za wypadek może uniknąć tylko po ustaleniu, że przy prawidłowej jeździe też by do tego doszło.

Co to praktycznie oznacza dla nas jako kierowców i potencjalnych oskarżonych ?

Najważniejsze -  inicjatywę dowodową. Rzetelnie zgromadzony materiał dowodowy, a w szczególności rekonstrukcja zdarzenia przez biegłego...