Piłeś nie jedź! – jazda pod wpływem – wykroczenie czy przestępstwo?

Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi, stanowi wykroczenie

WYPADEK DROGOWY? NIE DAJ SIĘ SKAZAĆ ZA SKUTEK

„jeślibym jechał z dozwoloną prędkością i zachował wszelkie reguły ostrożności to i tak do wypadku by doszło”

Udzielanie narkotyków-kiedy przygotowanie … a kiedy dokonanie?

Sąd Najwyższy, rozważając dylemat, czy zachowanie sprawcy, polegające na nabyciu znacznej ilości amfetaminy

Nowelizacja korzystna dla pijanych rowerzystów!

W dniu 17 października 2013 r. Prezydent RP podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, której głównym celem jest skrócenie czasu trwania i uproszczenia postępowań przed sądami.

Obecnie zgodnie z art. 178a  §2  k.k. za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie...

Naprawiłeś szkodę? Zażądaj zwrotu spełnionego świadczenia od ubezpieczyciela!

W sytuacji uznania winy sprawcy za spowodowanie wypadku komunikacyjnego z art. 177 k.k. i orzeczenia kary zgodnie z przewidzianym zagrożeniem , sąd karny może orzec obowiązek naprawienia szkody, gdy uzna że dobro prawne pokrzywdzonego naruszone przestępstwem powinno zostać zrekompensowane. Orzeczony obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę jest środkiem karnym, podlega on wykonaniu z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

Co w sytuacji gdy sprawca jest...

Trybunał chroni pijanych kierowców?

W marcu 2013r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis rozporządzenia zezwalający Policji na zastosowanie przymusu by doszło do pobierania krwi m.in. od pijanych kierowców bez ich zgody narusza konstytucyjne prawa i wolności.

Do tej pory funkcjonariusze Policji mogli użyć siły wobec sprawcy, tak by lekarz mógł pobrać od niego krew, nawet jeżeli kierowca się na to się nie zgadzał. Takie uprawnienie policja uzyskała...

Prowizoryczna wolność? – czyli o warunkowym umorzeniu postępowania

W obliczu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku  komunikacyjnego (art. 177 § 1 k.k.) należy brać pod uwagę  orzeczenie przez sąd  kary pozbawienia wolności do lat trzech. Jednakże wskazać należy na instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Przejawia się ona w tym, że sąd rozpoznający sprawę może uznać, że sprawca dotychczas niekarany, czyli posiadający czystą kartotekę karną, mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego. Sąd w...