Przedawnienie wykonania kary

Zgodnie z art. 103 kodeksu karnego nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,

3) 10 – w razie skazania na inną karę.

Upływ określonych w przepisie terminów przedawnienia powoduje, że orzeczonych, lecz jeszcze niewykonanych kar i środków karnych nie można już wykonać. W takim wypadku następuje umorzenie postępowania wykonawczego przez sąd. Należy podkreślić, że terminy przedawnienia wykonania kary lub środka karnego biegną od daty uprawomocnienia się wyroku, w którym je orzeczono, niezależnie od tego, czy w późniejszym okresie zapadły orzeczenia, które by w jakiś sposób modyfikowały ich wymiar (tak: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 marca 2003r. I KZP 4/2003). Określone w art. 103 § 1 terminy przedawnienia wykonania kary mają bezwzględny charakter i nie mogą ulec przerwaniu przez jakiekolwiek czynności czy zdarzenia.

 

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź