Nowelizacja korzystna dla pijanych rowerzystów!

W dniu 17 października 2013 r. Prezydent RP podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, której głównym celem jest skrócenie czasu trwania i uproszczenia postępowań przed sądami.

Obecnie zgodnie z art. 178a  §2  k.k. za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu sąd orzeka karę grzywny, ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do roku. Czyn ten stanowi przestępstwo.

Po wejściu w życie nowych przepisów przeniesiona zostanie odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny np. roweru na poziom kodeksu wykroczeń. Ma to istotne znaczenie w zakresie wymiaru grożącej kary, bowiem kodeks wykroczeń przewiduje maksymalną karę aresztu w wymiarze 30 dni, a grzywnę w wysokości od 20 do 5.000 zł, podczas gdy obecna kara może być wymierzona do roku pozbawienia wolności, a grzywna poprzez wymierzenie stawek dziennych od 10-540, a wysokość stawki dziennej od 10-2.000zł. Co więcej, pijanemu rowerzyście nadal grozi zakaz prowadzenia pojazdów, ale jego orzeczenie uzależnione będzie od decyzji sądu, a nie obligatoryjnie jak dotąd.

http://www.freedigitalphotos.net/

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź