Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi,   stanowi wykroczenie, za które sprawca może zostać skazany na karę aresztu albo grzywny.

Z kolei prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Przez pojęcie stanu nietrzeźwości rozumieć będziemy zdefiniowany w art. 115 § 16 k.k. przypadek, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza...