Piłeś nie jedź! – jazda pod wpływem – wykroczenie czy przestępstwo?

Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi, stanowi wykroczenie

WYPADEK DROGOWY? NIE DAJ SIĘ SKAZAĆ ZA SKUTEK

„jeślibym jechał z dozwoloną prędkością i zachował wszelkie reguły ostrożności to i tak do wypadku by doszło”

Udzielanie narkotyków-kiedy przygotowanie … a kiedy dokonanie?

Sąd Najwyższy, rozważając dylemat, czy zachowanie sprawcy, polegające na nabyciu znacznej ilości amfetaminy

Straż gminna a wniosek o ukaranie

Sąd Najwyższy w dniu 30 września 2014r. I KZP 16/14 podjął uchwałę:

„Na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym...

Czy właściciel samochodu poniesie karę?

Zgodnie z art. 93 § 3 kodeksu wykroczeń , kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie podlega karze grzywny.

Zatem jeśli właściciel samochodu nie udzieli odpowiedzi na żądanie skierowane przez straż miejską czy gminną organ kieruje wniosek do sądu o ukaranie. Jednakże powstają wątpliwości czy straż miejska i gminna mają...

zakaz prowadzenia pojazdów

W postanowieniu z dnia 26 marca 2014r. Sąd Najwyższy wskazał, że sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów określając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy. Postanowienie takie stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień dla danej osoby przez właściwy organ administracji.

Sąd Najwyższy w treści uzasadnienia wskazał że zakaz prowadzenia pojazdów określony w art. 42 k.k. może obejmować zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, wszelkich pojazdów,...

Straż miejska a wniosek o ukaranie

W postanowieniu z dnia 29 czerwca 2010 r. Sąd Najwyższy wskazał, że straż miejska nie może kierować do sądu wniosku o ukaranie właściciela pojazdu za niewskazanie sprawcy wykroczenia któremu powierzył samochód, a wszelkie sprawy w tym zakresie powinna przekazywać Policji.

Straż Miejska lub Gminna ma wprawdzie prawo żądać od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania kto w danym czasie (gdy zostało popełnione wykroczenie)...