Wyniki wyszukiwania tagu: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz pełnienia funkcji członka zarząd pomimo zatarcia skazania?

W ostatnim wpisie starałam się przybliżyć sytuacje, w których istnieje możliwość pozbawienia legitymacji do pełnienia funkcji m.in. członka zarządu w organach spółek kapitałowych. Czytając go dziś pomyślałam, że wyjaśnienia wymaga również kwestia zatarcia skazania w takich przypadkach.

Pojęcie zatarcia skazania wyjaśnione zostało w art. 106 kodeksu karnego, gdzie mowa o tym, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe a...

Wobec prokurenta nie można orzec zakazu prawa prowadzenia działalności gospodarczej

Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że surowe konsekwencje niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki dotyczą wyłącznie osób zobowiązanych do zgłoszenia takiego wniosku. Dlatego wobec prokurentów nie mogą zostać orzeczone zakazy określone w art. 373 Prawo upadłościowe i naprawcze (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1112; dalej jako: PrUpN). Zgodnie ze wskazanym przepisem, sąd może orzec pozbawienie na okres od 3 do 10 lat...