Wyniki wyszukiwania tagu: prokurent

Komu członek zarządu powinien złożyć rezygnację?

W art. 202 § 4 ksh jako jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu wskazano rezygnację z pełnienia tej funkcji. Prawidłowe złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma kluczowe znaczenie m.in. dla jego przyszłej odpowiedzialności opartej na podstawie art. 299 ksh. W przypadku skierowania oświadczenia o rezygnacji do nieodpowiedniego organu spółki może się bowiem okazać, że rezygnacja nigdy nie doszła...

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa także pracownikowi przedsiębiorcy!

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 lipca 2013 roku (sygn. akt III CZP 45/13) uznał, że ​wyznaczony przez przedsiębiorcę prokurent nie musi udzielać pełnomocnictwa procesowego wyłącznie adwokatowi lub radcy prawnemu, ale może go udzielić także pracownikowi przedsiębiorcy!

Można powiedzieć, że w obliczu treści 87 § 2 k.p.c., zgodnie z którym „Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości...

Wobec prokurenta nie można orzec zakazu prawa prowadzenia działalności gospodarczej

Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że surowe konsekwencje niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki dotyczą wyłącznie osób zobowiązanych do zgłoszenia takiego wniosku. Dlatego wobec prokurentów nie mogą zostać orzeczone zakazy określone w art. 373 Prawo upadłościowe i naprawcze (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1112; dalej jako: PrUpN). Zgodnie ze wskazanym przepisem, sąd może orzec pozbawienie na okres od 3 do 10 lat...