Odpowiedź brzmi tak, jednakże członek zarządu działający jako pełnomocnik spółki powinien jasno wskazać, że działa w imieniu i na jej rzecz jako pełnomocnik. Powyższe zachowanie jest niezbędne, gdy np. obaj członkowie zarządu są nieobecni w momencie, gdy zaistnieje potrzeba natychmiastowego dokonania określonej czynności prawnej.

W uchwale z 23 sierpnia 2006 r. (III CZP 68/06) Sąd Najwyższy uznał, iż dopuszczalne jest, aby członek zarządu spółki z o.o., uprawniony...