Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 lipca 2013 roku (sygn. akt III CZP 45/13) uznał, że ​wyznaczony przez przedsiębiorcę prokurent nie musi udzielać pełnomocnictwa procesowego wyłącznie adwokatowi lub radcy prawnemu, ale może go udzielić także pracownikowi przedsiębiorcy!

Można powiedzieć, że w obliczu treści 87 § 2 k.p.c., zgodnie z którym „Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości...