Jak już wspomniałam ostatnio, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, a egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą m.in. członkowie zarządu niewypłacalnej spółki. Jak długo jednak trwa odpowiedzialność członków zarządu za zaległości spółki? Czy obawa przed otrzymaniem decyzji organu podatkowego może trwać w nieskończoność?

Wszelkie obawy w tym zakresie rozwiązuje art. 118 Ordynacji podatkowej,...