Wyrokiem z dnia 18 lipca 2013r., sygn. akt SK 18/09 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie 75-procentowego podatku od dochodów nieujawnionych było bezprawne.

Pomimo, iż wyrok TK co do zasady potwierdza zgodność z Konstytucją 75% stawki podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 30 ust. 1 pkt 7 updof), to już drugie rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu ustalania...