Wyniki wyszukiwania tagu: 299 ksh

Nieujawnienie w KRS odwołania członka zarządu a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Również nieujawnione w rejestrze odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwalnia go od odpowiedzialności wynikającej z art. 299 § 1 ksh – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r. V CSK 172/10.

Treść art. 202 § 4 ksh jednoznacznie potwierdza, że zrzeczenie się funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostronną czynnością prawną (oświadczeniem woli)...

Czy żona członka zarządu odpowie za długi niewypłacalnej spółki?

Podejmując decyzję o przyjęciu propozycji pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej, warto mieć na uwadze, że skutki zaniedbań w kierowaniu sprawami spółki mogą być dotkliwe nie tylko dla Ciebie, ale również dla członków Twojej rodziny, a w szczególności współmałżonka. Jak zatem ochronić się przed wierzycielami, którzy na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko członkowi zarządu niewypłacalnej spółki, dążą do wszczęcia egzekucji z nieruchomości,...

Pełnisz rolę członka zarządu wyłącznie „na papierze”? – nie unikniesz odpowiedzialności

Członek zarządu znakomicie rozwijającej się firmy. Brzmi dumnie prawda? Kto z nas odmówiłby pełnienia tak wysoko ocenianej w społeczeństwie funkcji? Mylicie się jednak, jeśli sądzicie, że to wyłącznie prestiż! Trzeba mieć świadomość tego, że pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej podejmującego decyzje w jej imieniu, to również... a może przede wszystkim ogromna odpowiedzialność.

Nie budzi zatem zdziwienia fakt,...