Kiedy rozpoczyna się czas popełnienia przestępstwa – niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z tezą Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2010.03.25 sygnatura: IV KK 315/09 Przestępstwo z art. 586 k.s.h. jest przestępstwem trwałym, a czas jego popełnienia rozpoczyna się pierwszego dnia po upływie dwutygodniowego terminu od powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki. Czas ten kończy się z chwilą złożenia przez zobowiązanego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ustania warunków uzasadniających upadłość spółki, bądź utraty przez sprawcę statusu osoby zobowiązanej do zgłoszenia takiego wniosku.

W rozpoznawanej sprawie Piotra D., skazanego z art. 586 k.s.h., zasadniczym przedmiotem sporu było ustalenie czasu popełnienia czynu realizującego typ przestępstwa określonego w art. 586 k.s.h. Sąd stwierdził, że przestępstwo z art. 586 k.s.h. jest przestępstwem formalnym z zaniechania, a zgodnie z art. 6 § 1 k.k. czasem popełnienia takiego czynu zabronionego jest czas zaniechania działania, do którego sprawca był zobowiązany.

A zatem drogi członku zarządu pilnuje, aby konieczny wniosek zgłosić na czas, bo grożą Tobie nie tylko konsekwencje cywilne, ale także karne.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź