Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem?

Odpowiedź brzmi tak, jednakże członek zarządu działający jako pełnomocnik spółki powinien jasno wskazać, że działa w imieniu i na jej rzecz jako pełnomocnik. Powyższe zachowanie jest niezbędne, gdy np. obaj członkowie zarządu są nieobecni w momencie, gdy zaistnieje potrzeba natychmiastowego dokonania określonej czynności prawnej.

W uchwale z 23 sierpnia 2006 r. (III CZP 68/06) Sąd Najwyższy uznał, iż dopuszczalne jest, aby członek zarządu spółki z o.o., uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, został ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.

Sąd podniósł, że organ zarząd spółki oraz jej pełnomocnik to dwie odrębne instytucje prawne, gdyż inna jest podstawa do działania członka zarządu, a inna jest podstawa do działania pełnomocnika.

Nadto, jak wskazuje Sąd Najwyższy ustanowienie członka zarządu spółki z o.o. jej pełnomocnikiem nie powoduje ustania lub ograniczenia jego funkcji jako piastuna organu osoby prawnej, zaś samo udzielenie pełnomocnictwa pozostaje bez wpływu na zasady reprezentacji spółki przez zarząd.

A zatem w nagłych sprawach bez obawy o nieważność umowy możesz ją zawrzeć na podstawie pełnomocnictwa.

Liczba komentarzy: 1

  1. Olaifa

    Well, I’ve been on a permanent spirng break, so I have depended on the weather to tell me it’s spirng. Not really happening–just hints. I will bundle up and do some yard work this afternoon. Or bake an orange punchbowl cake—hmmm.

Zostaw odpowiedź