sprawy karne

Członek zarządu bez mandatu nie odpowie za długi? Wiedziałeś?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeśli członek zarządu sprawował swoją funkcję bez mandatu, nie może odpowiadać za długi spółki i oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na jej jedynego członka zarządu.

W sprawie, którą rozpatrywał NSA, chodziło o podatek VAT za kilka miesięcy, którego nie zapłaciła spółka akcyjna. Członek zarządu odmówił zapłaty podatku, gdyż twierdził, że...

Kiedy rozpoczyna się czas popełnienia przestępstwa – niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z tezą Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2010.03.25 sygnatura: IV KK 315/09 Przestępstwo z art. 586 k.s.h. jest przestępstwem trwałym, a czas jego popełnienia rozpoczyna się pierwszego dnia po upływie dwutygodniowego terminu od powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki. Czas ten kończy się z chwilą złożenia przez zobowiązanego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ustania warunków uzasadniających upadłość spółki, bądź utraty przez...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA CZŁONKÓW ZARZĄDU – NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ

Obejmując funkcję członka zarządu, a w szczególności prezesa zarządu spółki z o .o.  rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę jaka odpowiedzialność na nas spoczywa, nie tylko ta cywilnoprawna, ale przede wszystkim karna. Jedno nieostrożne i wynikające z zaniechania działanie osoby pełniącej funkcję członka zarządu może prowadzić do kontaktu z organami ścigania.

NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ

Obecnie na skutek coraz liczniejszych...