Informacje o: Klaudia Wertelecka

Ostatnie wpisy

Jak odzyskać zapłacony 75-procentowy podatek?

Wyrokiem z dnia 18 lipca 2013r., sygn. akt SK 18/09 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie 75-procentowego podatku od dochodów nieujawnionych było bezprawne.

Pomimo, iż wyrok TK co do zasady potwierdza zgodność z Konstytucją 75% stawki podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 30 ust. 1 pkt 7 updof), to już drugie rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu ustalania...

Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej ?

Jak już wspomniałam ostatnio, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, a egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą m.in. członkowie zarządu niewypłacalnej spółki. Jak długo jednak trwa odpowiedzialność członków zarządu za zaległości spółki? Czy obawa przed otrzymaniem decyzji organu podatkowego może trwać w nieskończoność?

Wszelkie obawy w tym zakresie rozwiązuje art. 118 Ordynacji podatkowej,...

W jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki?

Co do zasady, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, egzekucję w pierwszej kolejności kieruje się do jej majątku.  Jeśli jednak egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, za zaległości podatkowe odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki, którzy pełnili swe obowiązki w czasie, kiedy upłynął termin płatności zobowiązań, z tytułu których powstały zaległości podatkowe. Zatem członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz...

Wymagalność odsetek od świadczenia pieniężnego dochodzonego od członków zarządu spółki

Zakres odpowiedzialności materialnoprawnej członka zarządu wynika z tytułu wykonawczego, który poza należnością główną może zawierać również zobowiązanie spółki z tytułu zwrotu kosztów procesu, a przede wszystkim odsetek.

Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego mają podobnie, jak roszczenie określone w art. 299 ksh charakter odszkodowawczy, bowiem stanowią świadczenie uboczne obok świadczenia głównego, mają więc wobec niego znaczenie akcesoryjne. Roszczenie określone w art....

Ostatnie komentarze

    Brak komentarzy.