Wyniki wyszukiwania tagu: odwołanie do KIO

Jakie są podstawy wniesienia odwołania do KIO?

Rozstrzygając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę.  Należy pamiętać , iż decyzja Zamawiającego powinna być podjęta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  Może się więc zdarzyć, iż w trakcie podejmowanych czynności Zamawiający naruszy przepisy wskazanej ustawy. Co w takiej sytuacji może zrobić Wykonawca biorący udział w postępowaniu?

Środkiem prawnym służącym wykonawcy w opisanym wyżej przypadku jest...

W jaki sposób liczyć termin na wniesienie odwołania do KIO?

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jest środkiem prawnym przysługującym wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Czy to tym samym oznacza, że  wykonawca może wnieść odwołanie od każdej czynności zamawiającego?  W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie budzi wątpliwości, iż dotyczy to wyłącznie czynności  niezgodnej z przepisami ustawy podjętej w tym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie...