Projekt zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, przyjęty przez Radę Ministrów 12 lutego 2013 r., szybko został oceniony jako propozycja wręcz o rewolucyjnym charakterze,  dotycząca jednego z zasadniczych, dotąd nierozwiązanych problemów z zakresu  zamówień publicznych.  Zastanawiasz się, czego dotyczą te zmiany…? Chodzi o kompleksowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Dlaczego zdecydowano o wprowadzeniu zmian akurat w tym zakresie?  W ciągu ostatnich miesięcy coraz...