Wdrożenie kompleksowego systemu e-zamówień publicznych należy niewątpliwie do szczególnie istotnych wyzwań z perspektywy całej Unii Europejskiej jak i poszczególnych krajów członkowskich.  Za jeden  z jego elementów uznano wprowadzenie elektronicznego fakturowania. Zastanawiasz się o  co dokładnie chodzi?. J

Już kilka lat temu Instytucje Unii Europejskiej wezwały  do podjęcia działań na rzecz opracowania jednego modelu danych dla podstawowej faktury elektronicznej. W opinii Komisji Europejskiej...