Coś nowego…dialog techniczny?

O dialogu technicznym w prawie zamówień publicznych. Czemu ma on służyć? Czy udział wykonawcy w dialogu technicznym oznacza jego wykluczenie?

Odwołanie do KIO – czy to się opłaca?

Myśl o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wywołuje u Ciebie pewne wątpliwości?

SYSTEM E-ZAMÓWIEŃ, CZYLI SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?

Jakie korzyści mógłby odnieść przedsiębiorca z wprowadzenia systemu e- zamówień w Polsce? Po pierwsze - komunikacja ...

Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych – kwestia niedoskonałych uregulowań, czy nieprawidłowej praktyki?

O niedoskonałościach ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) mówi się już od dawna.  Sygnały docierają od przedstawicieli różnych środowisk. Potrzebę zmian dostrzegają nie tylko przedsiębiorcy, ale również zamawiający, prawnicy oraz politycy. Z opinii, z którymi miałam okazje się zapoznać często wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie potrzebnych modyfikacji w najszybszym terminie, by w międzyczasie przygotowywać projekt gruntownych zmian systemowych. O co dokładnie chodzi?

Więcej Brak komentarzy

Czy nieprawidłowe naliczenia stawki podatku VAT oznacza błąd w obliczeniu ceny?

Reguły uczciwej konkurencji, a także konieczność zapewnienia równości uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpływają na zobowiązanie wykonawców do wyszczególnienia  wszystkich ponoszonych kosztów usług. Jak zapewnie domyślasz się, uwaga ta  odnosi się także do stawki podatku VAT. Wynika z tego, .iż składając ofertę  jesteś zobowiązany do podania podatku od towaru i usług zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o podatku od towarów i...

Gdy zmawiający wzywa do uzupełnienia dokumentów…

Czy biorąc udział w przetargu zdarzyło Ci się, iż w toku postępowania zamawiający wezwał Cię do  złożenia dokumentów lub innych oświadczeń woli? Procedura ta może być zastosowania tylko jednokrotnie, co nie wyklucza jej  wielokrotnego zastosowana w stosunku do oferentów, jeżeli tylko wezwanie dotyczy różnych dokumentów. Co ważne, wyznaczony termin musi być realny i taki sam dla wszystkich wykonawców .

 Zastanawiasz sio czym...

Kiedy zamawiający może odrzucić ofertę z powodu czynu nieuczciwej konkurencji?

W jednym z ostatnich postów poruszałam temat odrzucenia oferty przez zamawiającego w sytuacji, gdy zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Problem, który wtedy nakreśliłam w praktyce wzbudza wiele niejasności, co zazwyczaj jest związane z poważnymi wątpliwościami, co do słuszności decyzji podjętej przez zamawiającego. Mając na uwadze to, jak  dotkliwe skutki może spowodować odrzucenie oferty, postanowiłam o kontynuowaniu tego wątku....