Coś nowego…dialog techniczny?

O dialogu technicznym w prawie zamówień publicznych. Czemu ma on służyć? Czy udział wykonawcy w dialogu technicznym oznacza jego wykluczenie?

Odwołanie do KIO – czy to się opłaca?

Myśl o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wywołuje u Ciebie pewne wątpliwości?

SYSTEM E-ZAMÓWIEŃ, CZYLI SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?

Jakie korzyści mógłby odnieść przedsiębiorca z wprowadzenia systemu e- zamówień w Polsce? Po pierwsze - komunikacja ...

Czy wykonawca może zastrzec poufność informacji zawartych w ofercie?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno toczyć się jawnie.  Oznacza to, iż każdy, za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, może uzyskać wgląd do złożonych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niewątpliwe należy uznać, iż przedstawione rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści ze względu na przejrzystość całej procedury. Domyślasz się pewnie, że tak zarysowana  zasada nie może mieć jednak  charakteru bezwzględnego. Dlaczego tak uważam? Ustawodawca...

Kiedy dochodzi do zmowy przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Współpraca pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oparta na porozumieniu ustalającym podział zadań i obowiązków, jest zjawiskiem stosunkowo często spotykanym, czego doskonałym przykładem może być konsorcjum, a także przypadki zawierania innych porozumień. Powinieneś jednak pamiętać, iż istnieją formy współpracy zabronione przez obowiązujące prawo, co odnosi się przede wszystkim do tzw. zmowy  przetargowej. Dodam jeszcze, iż według Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

„Zielone zamówienia publiczne” – co oznaczają dla wykonawcy?
Aspekt środowiskowy wywiera coraz większy wpływ na procedury stosowane w zamówieniach publicznych. Działania ukierunkowane na ochronę środowiska nabrały rozpędu w 2004 r. ,kiedy  to znowelizowano dyrektywę europejską dotyczącą zamówień publicznych we Wspólnocie. W 2012 r. Komisja Europejska opracowała zestaw nowych i zaktualizowanych kryteriów środowiskowych.  Dlaczego ten temat stał się taki ważny? Oczywiście, jednym z najważniejszych powodów był zamiar stworzenia nowego instrumentu ochrony środowiska i polityki ekologicznej,...
E-fakturowanie w zamówieniach publicznych- czyli o „bezpapierowiej administracji” ciąg dalszy…

Wdrożenie kompleksowego systemu e-zamówień publicznych należy niewątpliwie do szczególnie istotnych wyzwań z perspektywy całej Unii Europejskiej jak i poszczególnych krajów członkowskich.  Za jeden  z jego elementów uznano wprowadzenie elektronicznego fakturowania. Zastanawiasz się o  co dokładnie chodzi?. J

Już kilka lat temu Instytucje Unii Europejskiej wezwały  do podjęcia działań na rzecz opracowania jednego modelu danych dla podstawowej faktury elektronicznej. W opinii Komisji Europejskiej...