Coś nowego…dialog techniczny?

O dialogu technicznym w prawie zamówień publicznych. Czemu ma on służyć? Czy udział wykonawcy w dialogu technicznym oznacza jego wykluczenie?

Odwołanie do KIO – czy to się opłaca?

Myśl o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wywołuje u Ciebie pewne wątpliwości?

SYSTEM E-ZAMÓWIEŃ, CZYLI SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?

Jakie korzyści mógłby odnieść przedsiębiorca z wprowadzenia systemu e- zamówień w Polsce? Po pierwsze - komunikacja ...

Szacowanie wartości zamówienia w branży spożywczej…

Zapewne wiesz, że wartość zamówienia wywiera istotny wpływ na procedurę stosowaną w zamówieniach publicznych. Postrzegając ten problem z perspektywy zamawiającego należy zaznaczyć, iż kwestia ta ma znaczenie dla stosowania lub wyłączenia stosowania  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).  Pamiętasz pewnie, że regulacje zawarte w PZP stosuje się do zamówień przekraczających kwotę 14.000 zł.

Powyższe spostrzeżenia są  dość mocno związane z jeszcze innym...

Dlaczego zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ?
Zapewne zgodzisz się ze mną, że jednym z ważniejszych uregulowań  dla wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest zapis art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Czego on dotyczy? We wskazanym przepisie chodzi o  warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia. O jakich wymogach mowa? Wskazuje się tu na uprawnienia dotyczące wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej oraz finansowej, dysponowania...
Uwaga! Koleje zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych …

Ilość zmian wprowadzanych do ustawy Prawa zamówień publicznych może budzić pewne zdumienie. Pamiętasz zapewne, iż  nie tak dawno, bo 25 czerwca 2013 r. dokonano ostatniej nowelizacji wspomnianej  ustawy.  Po zaledwie upływie półtora  miesiąca przyszedł czas na kolejne zmiany…

Jak wynika z informacji przedstawionych  przez Urząd Zamówień Publicznych 9 sierpnia 2013 r. opublikowano nowy jednolity tekst  ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Pozwól, że...

Uniezależnienie Zamawiającego od jednego dostawcy-co oznacza dla wykonawcy?

Jak wynika z niedawno zamieszczonych informacji, Komisja Europejska zamierza podjąć działania na rzecz uniezależnienia instytucji publicznych od jednego dostawcy. Zastanawiasz się dlaczego mają one zostać podjęte? Dostrzega się zagrożenia płynące z dyktatu warunków przez Wykonawcę. Jak podkreśla się obecnie Zamawiający nie ma możliwości negocjacji warunków. Natomiast jeśli już istnieją jakieś sposobności, to zwykle w znacznie ograniczonym zakresie.

Dlatego pewnie ciekawi Cię, jakie...