Coś nowego…dialog techniczny

Poprzednio dokonałem krótkiej analizy zmian wprowadzonych ostatnio w  prawie zamówień publicznych. Pozwolisz, że teraz dłużej skomentuje jedną z nich, która jest nowym rozwiązaniem, wcześniej znanym tylko z dyrektyw unijnych.  Co mam na myśli?

Chodzi o wprowadzenie  w art. 31 a ustawy o sposobności do korzystania  z  dialogu technicznego, umożliwiającego prowadzenie doradztwa lub udzielania informacji w zakresie niezbędnym  do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy jeszcze przed wszczęciem procedury o udzieleniu zamówień publicznych.  Zatem nie jest to odrębny tryb postępowania  skutkujący wyborem konkretnego wykonawcy a jedynie pewien sposób na skonfrontowanie własnych założeń z potrzebami rynku.

Co ważne, ustawodawca przesądził, że uczestnictwo wykonawcy w dialogu technicznym nie oznacza wykluczenia go z udziału w postępowaniu. Jak słusznie zauważono podmioty te przedstawiają tylko swoje uwagi, które następnie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do opisu przedmiotu zamówienia, co nie jest równoznaczne z dokonaniem bezpośredniego opisu przedmiotu zamówienia .

Czemu ma zatem służyć wprowadzenie dialogu technicznego?

Z pewnością pozwoli on na zasięgnięcie informacji o najnowszych i najlepszych rozwiązaniach organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych. To zawsze dostęp do wiedzy  i innowacyjnych rozwiązań, co jest z pewnością istotne na rynku podlegającemu ciągłym, dynamicznym zmianom. Pozwala też na określenie czynników wpływających na techniczną  jakość lub ekonomiczna wartość ofert. Poza tym może się też przyczynić do celowego i racjonalnego planowania wydatków publicznych.

Na koniec pozostaje więc zastanowić się, czy to nowe rozwiązanie ma szanse na adaptację  i stosowanie przez polskich przedsiębiorców. Zawsze istnieje obawa, że będzie to kolejny martwy przepis, zupełnie nie wykorzystywany na polskim gruncie. Miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie  a trudności, które zapewne wynikną w trakcie jego stosowania, zostaną przezwyciężone.

Źródła: (1) http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239 (2)  http://www.pwc.pl/pl/sektor-publiczny/dialog-techniczny.jhtml

Liczba komentarzy: 2

  1. Tomek

    U nas może za 100 lat

  2. burmistrz

    Moze byc tak ze wtedy siwz bedzie taki jak ten z dialogu technicznego bedzie tego chcial aby tylko on mogl mu sprostac, jak temu zapobiec ? Przeciez zaraz bedzie zarzut ze wykonawca juz zostal wybrany bo jego wybrano do dialogu technicznego i nikt opini publicznej w tym zakresie nie powstrzyma od atakow o rzekomej korupcji .Mysle ze to bedzie martwy przepis

Zostaw odpowiedź