Uwaga! Nowy próg dla zamówień publicznych…

Ostatnio Urząd Zamówień Publicznych poinformował o planowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zmiany progu stosowania tych przepisów. Wskaźnik, który obecnie wynosi  14  tyś euro, ma wzrosnąć do 20 tyś euro. Próg ten został ustalony w 2007 r. i wcześniej wynosił 6 tyś euro. Zapewne zastanawiasz dlaczego Urząd zamierza dokonać zmiany tej wartości?

W zamierzeniu projektodawcy zmiana ta ma zagwarantować przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych, sprzyjać przejrzystości stosowanych procedur, a także powinna wpłynąć na ograniczenie ryzyka w nieefektywnym wydatkowaniu środków publicznych. Proponowana wartość zdaje się odzwierciedlać aktualny wskaźnik cen, który przecież od 2007 r. uległ zasadniczym zmianom. Poza tym zbliży nas on do progu 21 tyś euro,  aktualnie obowiązującego w 24 państwach Unii Europejskiej. Wyższy próg może przyczynić się do usprawnienia pracy urzędów, a także innych instytucji. Jak wynika z przewidywań wzrost tej wartości spowoduje, iż ok. 11 % zamówień o łącznej wartości ok. 1.,3 mld złotych. Trzeba więc przyznać, że zmiana ta spowoduje znaczne konsekwencje, bo „uwolni” z zakresu stosowania ustawy aż kilkanaście procent zamówień. Czy widzisz w tym jakieś zagrożenie? Wydaje się iż najistotniejszym jest, aby brak wymogu organizowania przetargów i stosowania innych procedur nie oznaczał dowolności w funkcjonowaniu instytucji publicznych w omawianym zakresie. Należy bowiem pamiętać o wymogu podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, szczególnie związanych z zachowaniem reguł konkurencyjności.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź